top of page
logo paarsRelatie .png

Nieuwe relatie

Als je getrouwd bent dan heeft je partner automatisch recht op partnerpensioen. Hij of zij krijgt dan een inkomen na jouw overlijden. Je hoeft je partner dan niet bij ons aan te melden. Als je gaat samenwonen dan kun je je partner wel aanmelden. Je moet daarvoor een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst hebben en een kopie naar ons opsturen. Het is goed om te weten dat wanneer je relatie eindigt, je ex-partner recht heeft op het opgebouwde partnerpensioen.

Tips

  • Veel zaken rondom kinderen, een woning en pensioen gaan vanzelf als je getrouwd bent.​
     

  • Je kunt bij Avebe een verzekering afsluiten voor een extra inkomen voor je partner na je overlijden. We noemen dat het nabestaandenoverbruggingspensioen. Niet iedereen ontvangt een uitkering van de overheid als de partner is overleden. Er gelden namelijk strenge voorwaarden voor de Anw-uitkering.

  • Als je een partner hebt is het goed om na  te gaan of er voldoende inkomen is mocht jij overlijden. Als je partner dan te weinig inkomen heeft dan kun je overwegen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit kan ook vaak in combinatie met een hypotheek. 

  • Wil je de garantie dat jouw partner na jouw overlijden verzorgd       achterblijft, loop dan je pensioenregeling door en maak een grove inschatting van de financiële situatie na jouw overlijden. Hoeveel vermogen hebben jullie opgebouwd? Welke verzekeringen hebben jullie? Moet je partner na jouw overlijden extra kosten maken zoals bijvoorbeeld voor kinderopvang? Op basis hiervan kun je besluiten of extra maatregelen nodig zijn. ​

       Let op; je kunt deze verzekering slechts op een aantal momenten

       afsluiten. 

bottom of page