top of page

Begrippenlijst UPO

logo paarsWoordenlijst.png

De volgende pensioentermen komen terug op je UPO.

Ouderdomspensioen
Dit is het pensioen dat je voor jezelf opbouwt bij Pensioenfonds Avebe. Dit pensioen wordt uitgekeerd vanaf het moment dat je een AOW-uitkering ontvangt.  

Partnerpensioen
Dit is het pensioen dat je voor je eventuele partner opbouwt. Als je geen partner hebt dan kun je het partnerpensioen op je pensioendatum omruilen voor een hoger eigen ouderdomspensioen. Het partnerpensioen is bedoeld voor de partner die bij ons geregistreerd staat. 

Wezenpensioen
Het wezenpensioen is een tijdelijke pensioenuitkering voor je kinderen tot 18 jaar. Als een kind nog studeert of invalide is dan wordt het uitbetaald tot 27 jaar. Het wezenpensioen is ook bedoeld voor stief- en pleegkinderen waar jij voor zorgt. 

Pensioenpremie
De pensioenpremie is het bedrag dat jij iedere maand betaalt voor je pensioen. Dit wordt automatisch ingehouden op je salaris. Jouw werkgever Avebe betaalt ook mee aan jouw pensioen. 


Arbeidsongeschiktheid
Als je door ziekte niet meer in staat bent om (volledig) te werken en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, dan ben je arbeidsongeschikt. Als je langer dan 2 jaar ziek bent, dan kan er iets veranderen in je pensioenopbouw. 

Scheiding

Als je uit elkaar gaat dan heeft dat gevolgen voor je pensioen. Jouw ex-partner heeft recht op de helft van jouw opgebouwde pensioen en jij hebt recht op de helft van het opgebouwde pensioen van je partner. Je kunt hier overigens ook andere afspraken over maken. 

 

Indexatie

Pensioenfonds Avebe probeert ieder jaar jouw pensioen mee te laten stijgen met de stijging van de lonen bij Avebe. We noemen dit indexatie. Op het UPO zie je precies hoe het pensioenfonds de afgelopen jaren de pensioenen heeft verhoogd. 

 

Factor A
De Factor A geeft jouw pensioenaangroei in enig jaar aan. Je hebt de factor A nodig om te kunnen berekenen of je premies voor lijfrente in dat jaar kunt aftrekken van je belastbare inkomen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je een pensioentekort hebt. 

bottom of page